Els productes Ultimate Protect Wired Mat 4.0 i Ultimate Protect Slab 4.0 de l’empresa Saint-Gobain Isover Ibérica SL obtenen els certificats de constància de les prestacions

ITeC/Certificació/Els productes Ultimate Protect Wired Mat 4.0 i Ultimate Protect Slab 4.0 de l’empresa Saint-Gobain Isover Ibérica SL obtenen els certificats de constància de les prestacions

Els productes Ultimate Protect Wired Mat 4.0 i Ultimate Protect Slab 4.0 de l’empresa Saint-Gobain Isover Ibérica SL obtenen els certificats de constància de les prestacions

02/01/2019|Certificació|
  • Els productes Ultimate U Protect Slab 4.0 i Ultimate Protect Wired Mat 4.0 de l’empresa Saint-Gobain Isover Ibérica SL obtenen els certificats de constància de les prestacions

L’ITeC ha concedit els certificats 1220-CPR-1810 i 1220-CPR-1811 a l’empresa Saint-Gobain Isover Ibérica SL per als productes Ultimate Protect Wired Mat 4.0 i Ultimate Protect Slab 4.0, respectivament.

Aquests productes són panells de protecció contra el foc, d’acord amb l’ETA 18/0690 i l’ETA 18/0691, respectivament, elaborats d’acord amb l’EAD 350142-00-1106.

Els productes Ultimate Protect Wired Mat 4.0 i Ultimate Protect Slab 4.0 són uns panells de llana mineral impregnada de lligant sintètic per la protecció contra el foc de conductes d’acer circulars i rectangulars, respectivament, de ventilació i d’extracció de fums.

Amb la concessió de certificats, Saint-Gobain Isover Ibérica SL pot realitzar la declaració de les prestacions i el marcatge CE del producte d’acord al reglament (UE) 305/2011.

L’ITeC està notificat per a la certificació de productes sense normes i innovadors sota el Reglament (UE) No 305/2011.