L’ITeC ha concedit el certificat 1220-CPR-1912 a l’empresa TECRESA Protección Pasiva SL pel producte TECBOR®, d’acord amb l’ETA 18/1017.

El producte TECBOR® és un panell rígid per a la protecció contra el foc composat per òxid de magnesi, silicats i altres components. El panell està composat per cares llises.

Amb la concessió dels certificats, TECRESA Protección Pasiva SL pot realitzar la declaració de les prestacions i el marcatge CE dels productes d’acord al reglament (UE) 305/2011.

L’ITeC està notificat per a la certificació de productes sense normes i innovadors sota el Reglament (UE) No 305/2011.