El producte Pozzolanica Solena de l’empresa Solena S.R.L. obté el certificat de constància de les prestacions

ITeC/Certificació/El producte Pozzolanica Solena de l’empresa Solena S.R.L. obté el certificat de constància de les prestacions

El producte Pozzolanica Solena de l’empresa Solena S.R.L. obté el certificat de constància de les prestacions

03/01/2019|Certificació|
  • El producte Pozzolanica Solena de l’empresa Solena S.R.L. obté el certificat de constància de les prestacions

L’ITeC ha concedit el certificat 1220-CPR-1807 a l’empresa Solena S.R.L. per al seu producte Pozzolanica Solena.

El producte Pozzolanica Solena és la solució d’un tractament físic i químic de cendres de fons, procedents de plantes incineradors de residus sòlids urbans, provinent de llars i d’origen comercial, industrial i institucional que per a la seva naturalesa i composició són similars als residus de llars (excloent residus perillosos), i s’utilitza com addició tipus II en la fabricació de formigó, morter i beurada.

Amb la concessió del certificat, Solena S.R.L. pot realitzar la declaració de les prestacions i el marcatge CE del producte d’acord amb el reglament (UE) 305/2011.

L’ITeC està notificat per a la certificació de productes sense normes i innovadors sota el Reglament (UE) No 305/2011.