El producte Biofire de l’empresa TRIA – Serviços, Materiais e Equipamentos SA obté el certificat de constància de les prestacions

ITeC/Certificació/El producte Biofire de l’empresa TRIA – Serviços, Materiais e Equipamentos SA obté el certificat de constància de les prestacions

El producte Biofire de l’empresa TRIA – Serviços, Materiais e Equipamentos SA obté el certificat de constància de les prestacions

17/06/2019|Certificació|
  • El producte Biofire de l’empresa TRIA - Serviços, Materiais e Equipamentos SA obté el certificat de constància de les prestacions

L’ITeC ha concedit el certificat 1220-CPR-1913 a l’empresa TRIA – Serviços, Materiais e Equipamentos SA pel producte Biofire, d’acord amb l’ETA 12/0005.

El producte Biofire és un revestiment de morter per a la protecció contra el foc, composat per agregats lleugers de perlita i vermiculita expandides, aplicat mitjançant projecció en via humida. El lligant forma part de la mescla de morter en pols.

Amb la concessió dels certificats, TRIA – Serviços, Materiais e Equipamentos SA pot realitzar la declaració de les prestacions i el marcatge CE dels productes d’acord al reglament (UE) 305/2011.

L’ITeC està notificat per a la certificació de productes sense normes i innovadors sota el Reglament (UE) No 305/2011.