Nou EAD referent a kits de fonamentació superficial i reutilitzable per a estructures lleugeres

ITeC/Certificació/Nou EAD referent a kits de fonamentació superficial i reutilitzable per a estructures lleugeres

Nou EAD referent a kits de fonamentació superficial i reutilitzable per a estructures lleugeres

15/07/2018|Certificació|

El document d’avaluació europeu EAD 010028-00-0103, desenvolupat per l’ITeC, ha estat publicat al DOUE i fa possible la consecució del marcatge CE per als kits de fonamentació superficial i reutilitzable per a estructures lleugeres.

L’empresa 2PE Pilotes ha obtingut l’ETA 17/0660 basat en l’esmentat EAD 010028-00-0103 pel seu sistema innovador Piloedre®. Es tracta d’un sistema de fonamentació superficial i reutilitzable d’ancoratge al terreny per a estructures lleugeres format per quatre barres inclinades i entrellaçades entre si. Un bloc de formigó armat connecta les barres per la seva part superior i incorpora els mecanismes de connexió amb l’estructura a suportar.

Piloedre® constitueix una fonamentació superficial ja que el seu mecanisme resistent es desenvolupa en els dos primers metres de terreny. El bloc de formigó pot quedar totalment o parcialment enterrat en el terreny.