Musso Holding SRL, empresa creada i destinada al disseny integral d’espais i instal·lacions comercials, ha obtingut l’Avaluació Tècnica Europea – ETA 19/0380 per al seu producte Ecco House for each site Building kit, un sistema de construcció amb panells estructurals.

Es tracta d’un kit de construcció d’edificis d’habitatges de planta baixa basts en panells sandvitx (cares metàl·liques i ànima d’escuma de poliuretà) amb una funció estructural, connectats entre ells a traves d’un sistema de fixacions integrades en els panells.

Aquest ETA ha requerit l’elaboració prèvia per part de l’ITeC d’un EAD, atès que el sistema constructiu proposat pel fabricant no disposava de cap referencia harmonitzada europea. Es tracta de l’EAD 340179-00-0203 Structural pannelled building kit.

L’ETA (European Technical Assessment) és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions d’un producte que no estan cobertes, parcial o totalment, per una especificació tècnica harmonitzada. L’ETA és elaborada per l’ITeC com a OAT (Organisme d’Avaluació Tècnica) i s’aprova en el context de l’EOTA (European Organisation for Technical Assessment).

L’ITeC és un organisme autoritzat per a l’avaluació de productes sense normes i innovadors en el si de l’EOTA des del 1996 i és designat com a OAT sota el Reglament (UE) No 305/2011 des de març de 2013, per a totes les Àrees de Producte previstes en el mateix.