Mecanismos, Anclajes y Sistemas Autoportantes SL (MASA), empresa especialitzada en sistemes de subjecció per a façanes ventilades, ha obtingut les Avaluacions Tècniques Europees – ETA 09/0115, ETA 09/0117 i ETA 09/0118 pels seus kits PF-ALU-PL, PF-ALU-CER i PF-ALU-CLA, respectivament.

Els tres són sistemes de subestructura i fixacions per a elements de revestiment en façanes ventilades o no ventilades, fixats a paret exterior o a front de sostre. Cadascun d’ells conté un tipus específic de fixació de l’element de revestiment i comparteixen els components de la subestructura (perfils verticals i mènsules):

  • El kit PF-ALU-PL inclou fixacions ocultes que es posicionen en les juntes horitzontals entre elements de revestiment inserint-los en les ranures practicades en els seus cantons.
  • El kit PF-ALU-CER inclou fixacions visibles que es posicionen en les juntes horitzontals entre elements de revestiment embolicant els seus cantons mitjançant unes petites pestanyes.
  • El kit PF-ALU-CLA inclou fixacions ocultes d’espiga que es poden posicionar tant en les juntes horitzontals com verticals entre elements de revestiment inserint-los en trepants practicats en els seus cantons.

L’ETA (European Technical Assessment) és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions d’un producte que no estan cobertes, parcial o totalment, per una especificació tècnica harmonitzada. L’ETA és elaborada per l’ITeC com a OAT (Organisme d’Avaluació Tècnica) i s’aprova en el context de l’EOTA (European Organisation for Technical Assessment).

L’ITeC és un organisme autoritzat per a l’avaluació de productes sense normes i innovadors en el si de l’EOTA des del 1996 i és designat com a OAT sota el Reglament (UE) No 305/2011 des de març de 2013, per a totes les Àrees de Producte previstes en el mateix.