L’ITeC ha concedit el certificat 1220‑CPR‑2021 a l’empresa Louvelia Façade Solutions S.L. pel producte WindWall Terracota TW18 – FTS 502B, d’acord amb l’ETA 19/0750.

Es tracta d’un sistema de full exterior de revestiment de façana ventilada amb plaques ceràmiques fixades amb clips d’acer inoxidable sobre subestructura d’alumini.

Amb la concessió dels certificats, Louvelia Façade Solutions S.L. pot realitzar la declaració de les prestacions i el marcatge CE dels productes d’acord al reglament (UE) 305/2011.

L’ITeC està notificat per a la certificació de productes sense normes i innovadors sota el Reglament (UE) No 305/2011.