Louvelia Façade Solutions S.L., empresa especialitzada en arquitectura de façanes, ha obtingut l’Avaluació Tècnica Europea – ETA 19/0750 per al seu producte WindWall Terracota TW18 – FTS 502B.

Es tracta d’un sistema de full exterior de revestiment de façana ventilada amb plaques ceràmiques fixades amb clips d’acer inoxidable sobre subestructura d’alumini.

L’ETA (European Technical Assessment) és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions d’un producte que no estan cobertes, parcial o totalment, per una especificació tècnica harmonitzada. L’ETA és elaborada per l’ITeC com a OAT (Organisme d’Avaluació Tècnica) i s’aprova en el context de l’EOTA (European Organisation for Technical Assessment).

L’ITeC és un organisme autoritzat per a l’avaluació de productes sense normes i innovadors en el si de l’EOTA des del 1996 i és designat com a OAT sota el Reglament (UE) No 305/2011 des de març de 2013, per a totes les Àrees de Producte previstes en el mateix.