L’ITeC emet el document ATE 14/0413 i el marcatge CE pels panells Dekton® de Cosentino

ITeC/Certificació, Notes de premsa/L’ITeC emet el document ATE 14/0413 i el marcatge CE pels panells Dekton® de Cosentino

L’ITeC emet el document ATE 14/0413 i el marcatge CE pels panells Dekton® de Cosentino

  • Porsche Oakbrook IL (05)

Cosentino SA ha obtingut l’ATE 14/0413 (Avaluació Tècnica Europea, ETA en anglès) y el marcatge CE dels panells Dekton® emprats com a revestiment exterior de façanes ventilades.

Descripció dels panels Dekton®

Els panels Dekton® són panells de gran format (de fins a 3,20 m x 1,44 m) fabricats mitjançant un procés de premsat en sec que permet l’obtenció de superfícies ultracompactes i de molt baixa porositat en panells de grans dimensions. Els panells es poden incorporar a la façana mitjançant diferents tipologies de fixacions ocultes d’acer inoxidable o alumini.

Els panells Dekton® es presenten amb una gran varietat de dimensions, colors, textures i decoracions que permeten dotar els edificis d’una estètica natural i personalitzada i proporcionen una gran versatilitat en el disseny de les façanes.

Els sistemes de revestiment de façana ventilada permeten la incorporació d’aïllaments tèrmics per l’exterior i això fa que sigui una opció molt escaient per la millora de la eficiència energètica d’edificis, pel que fa a l’obra nova com a la rehabilitació. Tanmateix, l’ús sostenible dels recursos naturals i el respecte pel medi ambient són dos aspectes que Cosentino SA té en consideració a l’hora de fabricar els panells Dekton®. Aquests aspectes medi ambientals podran ser avaluats en un futur, a mida que es legisli al respecte, així com mètodes harmonitzats europeus per la seva avaluació, camp on l’EOTA i l’ITeC hi són treballant actualment.

Avaluació realitzada

L’Avaluació Tècnica Europea fa possible la Declaració de Prestacions i el marcatge CE dels productes no coberts o totalment coberts per una norma harmonitzada. L’ATE és elaborada per l’ITeC com a OAT-Organisme d’Avaluació Tècnica i s’aprova en el context de l’EOTA-European Organisation for Technical Assessment. L’ITeC és un organisme autoritzat per l’avaluació de productes sense normes i innovador en el si de l’EOTA des del 1996 i és designat com OET sota el nou Reglament (UE) No 305/2011 des de març de 2013, per totes les Àrees de Producte previstes en el mateix.

L’ATE elaborada per Cosentino SA inclou la caracterització i avaluació experimental del comportament dels panells Dekton® pel seu ús com a revestiments en façanes: resistència al vent, resistència a impactes, reacció al foc, durabilitat i caracterització dels components de fixació necessari per la seva incorporació a les façanes convenientment.

Els revestiments exteriors per façanes ventilades que disposen de marcatge CE ofereixen un comportament avaluat per una tercera part i unes característiques prestacionals conegudes i contrastades d’acord amb les metodologies europees.

El text íntegre de l’ATE 14/0413 es pot consultar aquí.