Industrial Recense obté el DAU 18/109 i l’ETA 18/0345 pel producte Aisrec Reflex Prime

ITeC/Certificació/Industrial Recense obté el DAU 18/109 i l’ETA 18/0345 pel producte Aisrec Reflex Prime

Industrial Recense obté el DAU 18/109 i l’ETA 18/0345 pel producte Aisrec Reflex Prime

27/06/2018|Certificació|

Industrial Recense ha obtingut el DAU 18/109 i l’ETA 18/0345 gràcies als seus aïllants tèrmics Aisrec Reflex Prime.

Les propietats de l’aïllament tèrmic dels productes AISREC REFLEX PRIME venen donades per la presència d’una o més superfícies reflectants de baixa emissivitat (en aquest cas, una làmina reflectora d’alumini) juntament amb la presència d’una o més capes d’aire associades, proporcionades per una escuma de polièster o polietilè i/o una o diverses capes de bombolles d’aire formades amb làmines de polietilè.

Les diferents capes dels productes Aisrec Reflex estan cosides i unides per termofusió (no obstant això, les capes exteriors són el resultat de la termofusió d’una capa d’alumini amb una de bombolles d’aire).

Les millors prestacions tèrmiques s’aconsegueixen quan es col·loquen en obra amb una o dues càmeres d’aire adjacents, estanques i d’un gruix mínim de 20mm. Els aïllants s’uneixen entre ells mitjançant una cinta adhesiva d’alumini per aconseguir el segellat de la capa.

El DAU 18/109 és vigent des del 10/05/2018.

L’ETA (European Technical Assessment) és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions d’un producte que no estan cobertes, parcial o totalment, per una especificació tècnica harmonitzada. L’ETA és elaborat per l’ITeC com a OAT (Organisme d’Avaluació Tècnica) i s’aprova en el context de l’EOTA (European Organisation for Technical Assessment).

L’ITeC és un organisme autoritzat per a l’avaluació de productes sense normes i innovador en el si de l’EOTA des del 1996 i és designat com a OAT sota el Reglament (UE) No 305/2011 des de març de 2013, per a totes les Àrees de Producte previstes en el mateix.