Les empreses Inther i Promat obtenen els ETA 18/0099 i 13/0221

ITeC/Certificació/Les empreses Inther i Promat obtenen els ETA 18/0099 i 13/0221

Les empreses Inther i Promat obtenen els ETA 18/0099 i 13/0221

14/05/2018|Certificació|

L’empresa Inther ha obtingut l’Avaluació Tècnica Europea ETA 18/0099 per les seves frontisses ocultes multi-eix, Alfa 29, Alfa 30, Alfa 30 INOX, Alfa 31 i Alfa 32.

Les frontisses es composen d’un cos muntat a la porta i un mecanisme de connexió que uneix els dos cossos de tal manera que permet a la porta girar lliurement, alhora que manté l’eix de rotació del full perpendicular al pla horitzontal en tot l’escombrat de la porta.

Aquestes frontisses són resistents al foc i el fum, el que fa que un element tant petit com una frontissa sigui un element clau de prevenció de riscos. Quan es produeix un incendi, la sectorització és una part crucial dins de l’estratègia de seguretat, ja que la finalitat és confinar-lo en una zona de l’edifici, evitant així que es propagui a la resta d’aquest. Per a això, es disposa d’elements constructius resistents al foc que delimiten els sectors. En el disseny de la protecció contra incendis, resulta fonamental atendre els punts més febles d’aquests elements, com podria ser el cas d’una porta en una divisió sectorizadora.

L’empresa Promat ha obtingut l’ETA 13/0221 pel seu revestiment de morter per a protecció contra el foc, aplicat mitjançant projecció per via humida i compost per àrids lleugers de perlita i vermiculita expandida, additius i lligants hidràulics inorgànics, inclosos com a part de la barreja de morter en pols.

L’ETA (European Technical Assessment) és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions d’un producte que no estan cobertes, parcial o totalment, per una especificació tècnica harmonitzada. L’ETA és elaborada per l’ITeC com a OAT (Organisme d’Avaluació Tècnica) i s’aprova en el context de l’EOTA (European Organisation for Technical Assessment).

L’ITeC és un organisme autoritzat per a l’avaluació de productes sense normes i innovador en el si de l’EOTA des del 1996 i és designat com a OAT sota el Reglament (UE) No 305/2011 des de març de 2013, per a totes les Àrees de Producte previstes en el mateix.