Elval Colour ha aconseguit el DAU 20/119 per al seu Sistema etalbond® SZ20 i el Sistema etalbond® ECI.

Es tracta d’uns sistemes de revestiment exterior en façana ventilada amb panells de xapes metàl·liques primes de composite en forma de safata, per a obra nova i rehabilitació.

El DAU, Document d’Adequació a l’Ús, és un document que expressa una opinió favorable de les prestacions d’un producte o sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, en l’àmbit de l’edificació i de l’enginyeria civil. El DAU l’elabora i atorga l’ITeC, com a organisme autoritzat per a la concessió del DAU, en qualitat d’avaluació tècnica de la idoneïtat de productes o sistemes innovadors.