L’ITeC ha concedit el certificat 1220 CPR 2020 a l’empresa Saint Gobain Isover pel producte CLIMAVER ventilation system, d’acord amb l’ETA 20/0122.

Es tracta d’una solució de conductes autoportants per a aire condicionar, calefacció i ventilació. Aquests estan constituïts per un panell rígid de llana de vidre d’alta intensitat i aglomerat amb resines termoenduribles.

Amb la concessió dels certificats, Saint Gobain Isover pot realitzar la declaració de les prestacions i el marcatge CE dels productes d’acord al reglament (UE) 305/2011.

L’ITeC està notificat per a la certificació de productes sense normes i innovadors sota el Reglament (UE) No 305/2011.