El Grup de Treball Technical Management de l’EOTA es reuneix a l’ITeC

ITeC/Certificació, EOTA/El Grup de Treball Technical Management de l’EOTA es reuneix a l’ITeC

El Grup de Treball Technical Management de l’EOTA es reuneix a l’ITeC

15/03/2017|Certificació, EOTA|

El 6 i 7 de març va tenir lloc la reunió del Grup de Treball Technical Management – PT1 de l’EOTA a l’ITeC. L’assumpte més important va ser la discussió sobre la possible modificació de l’Annex II del Reglament de productes de Construcció. Aquest annex recull el procediment per a l’adopció del Document d’Avaluació Europeu-DAE. El document resultant de la discussió proposa millores importants de l’Annex II i es remetrà als òrgans de l’EOTA per a la seva consideració i aprovació, i finalment a la Comissió Europea.

Així mateix, s’ha iniciat la discussió d’una proposta de checklist per als redactors de DAE. Aquesta proposta s’ha elaborat a partir d’una recopilació de comentaris realitzats per la Comissió sobre els DAE, realitzats en la fase de consulta a la Comissió.

El PT1 és un grup de treball horitzontal que tracta aquells temes tècnics que requereixen una atenció especial en el marc de l’EOTA, Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica. Està format per representants dels organismes d’avaluació tècnica, amb experiència en les activitats de l’EOTA.

Han assistit a la reunió representants dels instituts: OIB, el president del PT1 (Àustria), ETA-DK (Dinamarca), BBA (Regne Unit), ITeC (Espanya), ITB (Polònia), DIBt (Alemanya), UBAtc (Bèlgica), la Project Manager de l’EOTA, i el responsable dels DAE a l’Oficina de Brussel·les. També ha assistit la candidata a la presidència del Consell Tècnic, de l’institut ITCSTC (Itàlia).

més informació sobre els Documents d’Avaluació Europeus-DAE