En aquesta sessió es presentarà la importància i la necessitat de la certificació en la posada en obra perquè ofereix garanties al:

  • fabricant del producte, per assegurar la correcta col·locació o instal·lació del seu producte,
  • col·locador o instal·lador a l’obra, per consolidar l’ofici i diferenciar-se de la competència,
  • contractista de l’obra, inclosos promotor, direcció facultativa i oficina de control tècnic, per disposar d’ informació objectiva que els ajudi a realitzar una adequada selecció d’industrials en els que confiar.
  • usuari final,  li evita despeses innecessàries i ineficients que son evitables en els muntatges o acabats incorrectes.

El webinar serà a càrrec de Ferran Pérez, Enginyer Industrial i Cap del Departament d’Avaluació i Verificació de la Constància de les Prestacions.