Cerámica Mayor SA, empresa dedicada a la fabricació de ceràmica, ha actualitzat la seva Avaluació Tècnica Europea – ETA 13/0166 per als seus kits Tempio® FK-16 i FK-20 i Tempio® FS-20, FS-24 i FS-30.

Els kits Tempio® FK-16 i FK-20 s’empren com a revestiment exterior de façanes ventilades amb plaques ceràmiques fixades amb perfils horitzontals continus o perfils discontinus. Els kits Tempio® FS-20, FS-24 i FS-30 s’utilitzen amb clips d’alumini sobre subestructura d’alumini.

Cal destacar que aquest ETA és una actualització de l’originalment emès l’any 2013 i amplia la gamma de kits Tempio® avaluats. A més, s’ha publicat d’acord al nou EAD 090062-00-0404, que renova l’antiga ETAG 034 de kits de façana ventilada.

L’ETA (European Technical Assessment) és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions d’un producte que no estan cobertes, parcial o totalment, per una especificació tècnica harmonitzada. L’ETA és elaborada per l’ITeC com a OAT (Organisme d’Avaluació Tècnica) i s’aprova en el context de l’EOTA (European Organisation for Technical Assessment).

L’ITeC és un organisme autoritzat per a l’avaluació de productes sense normes i innovadors en el si de l’EOTA des del 1996 i és designat com a OAT sota el Reglament (UE) No 305/2011 des de març de 2013, per a totes les Àrees de Producte previstes en el mateix.