Cementos Molins Industrial SA obté el certificat 1220-CPR-1800 per al ciment refractari Aluminite

ITeC/Certificació/Cementos Molins Industrial SA obté el certificat 1220-CPR-1800 per al ciment refractari Aluminite

Cementos Molins Industrial SA obté el certificat 1220-CPR-1800 per al ciment refractari Aluminite

24/07/2018|Certificació|
  • Cementos Molins Industrial SA obté el certificat 1220-CPR-1800 pel ciment refractari Aluminite

L’empresa Cementos Molins Industrial SA ha obtingut el certificat de constància de les prestacions 1220-CPR-1800 per al ciment refractari Aluminite.

Aquest producte està especialment dissenyat per a fabricar morters i formigons refractaris i aïllants. Es tracta d’un ciment refractari d’alta temperatura de fusió, de ràpid enduriment que permet un desemmotllament ràpid i/o posada en servei.

Amb la concessió del certificat, Cementos Molins Industrial SA pot realitzar la declaració de les prestacions i el marcatge CE del producte d’acord al reglament (UE) 305/2011 de productes de la construcció.

L’ITeC és l’organisme notificat 1220 per a la certificació de productes sense normes i innovadors sota el Reglament (UE) No 305/2011.