L’empresa Ceam Amadeo Spa ha obtingut l’Avaluació Tècnica Europea – ETA 18/0657 per a les seves frontisses ocultes multi-eix 1129, 1130s, 1030inox i 1230s.

Estan formades per dos elements: el cos i el connector. El connector uneix el cos i permet que la porta tingui moviment alhora que manté l’eix de rotació perpendicular al pla horitzontal en tot l’escombrat de la porta.

Aquestes frontisses són resistents al foc i al fum, convertint-les en elements imprescindibles de la prevenció de riscos. La sectorització és un element crucial en l’estratègia de seguretat en cas d’incendi; l’obejctiu és confinar el foc en una zona de l’edifici amb la intenció que aquest no es propagui a la resta. Les portes són un dels punts més febles de la sectorització, motiu pel qual cal prestar especial atenció a la selecció i instal·lació de les portes resistents al foc.

L’ETA (European Technical Assessment) és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions d’un producte que no estan cobertes, parcial o totalment, per una especificació tècnica harmonitzada. L’ETA és elaborat per l’ITeC com a OAT (Organisme d’Avaluació Tècnica) i s’aprova en el context de l’EOTA (European Organisation for Technical Assessment).

L’ITeC és un organisme autoritzat per a l’avaluació de productes sense normes i innovadors en el si de l’EOTA des del 1996 i és designat com a OAT sota el Reglament (UE) No 305/2011 des de març de 2013, per a totes les Àrees de Producte previstes en el mateix.