Aquatechnik Group obté el DAU 18/111 per al producte Fusio-technik Fires

ITeC/Certificació/Aquatechnik Group obté el DAU 18/111 per al producte Fusio-technik Fires

Aquatechnik Group obté el DAU 18/111 per al producte Fusio-technik Fires

14/01/2019|Certificació|
  • Aquatechnik Group obté el DAU 18/111 pel producte Fusio-technik Fires

Aquatechnik Group SPA ha obtingut el DAU 18/111 per a les seves canonades de plàstic per a sistemes fixos de lluita contra incendis Fusio-technik Fires.

Es tracta d’un sistema de tubs i accessoris de polipropilè copolímer random per a instal·lacions d’extinció d’incendis per via humida mitjançant ruixadors i boques d’incendi equipades. El producte es presenta com una alternativa als ja existents de metall.

Els tubs es fabriquen amb la tecnologia Faser de tres capes i, per evitar dilatacions tèrmiques, es reforça la capa intermèdia amb fibra de vidre. D’altra banda, els accessoris s’elaboren a partir d’un procés de modelat per injecció i utilitzant PP-R 80 Super. Ambdós elements es connecten gràcies a la tècnica de soldadura per termofusió i sense adhesius.

El DAU 18/111 és vigent des del 5 de desembre de 2018.

El DAU, Document d’Adequació a l’Ús, és un document que expressa una opinió favorable de les prestacions d’un producte o sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, en l’àmbit de l’edificació i de l’enginyeria civil.  El DAU l’elabora i atorga l’ITeC, com a organisme autoritzat per a la concessió del DAU, en tant que avaluació tècnica de la idoneïtat de productes o sistemes innovadors.