S’acaba de publicar una nova versió d’eCOB®, la V1_2020, que amplia els continguts de la versió inicial presentada a l’abril de 2018. L’abast d‘aquesta versió va des dels elements per a edificació fins als elements d’enginyeria civil.

eCOB® és un estàndard que es basa en el format IFC, ampliant-lo a les necessitats pròpies de l’àmbit geogràfic en el que s’aplica. BuildingSmart està desenvolupant l’aplicació dels seus estàndards a l’obra civil i malgrat els treballs estan molt avançats, no s’ha aprovat encara la versió amb les classes pròpies de l’enginyeria civil. Tot i això, semblava important començar a incorporar les classes que formen part dels treballs en curs amb l’objectiu de fer un esforç de pedagogia en l’estructura de la informació dels models BIM amb eCOB®. Aquestes classes s’identifiquen amb un asterisc al final del seu nom per tal de recordar que estan pendents d’aprovació definitiva.

Fonamentalment s’han afegit noves classes en els annexos 3 i 4 (passant de les 275 inicials a les 604 actuals), i noves fitxes de propietats d’elements (de 15 a 61).

També s’han introduït nous criteris per a l’especificació gràfica dels materials aïllants tèrmics en base al material emprat.

La web d’eCOB® es troba actualitzada amb la nova versió per a consulta online, i també es possible descarregar el document en format PDF. A l’apartat d’eines de la web s’han actualitzat els fitxers que permeten agilitzar la utilització d’eCOB® a Archicad (a través de fitxers xml) i Revit (paràmetres compartits).

Agraïm a les entitats que donen suport a l’estàndard la seva participació en la anàlisi i suggeriments per a la millora.

eCOB® és un estàndard obert, utilitzable en mode obert i gratuït per al desenvolupament d’objectes BIM en qualsevol plataforma de modelat, o per a l’estructuració de la informació de projectes desenvolupats en BIM. A través de la web d’eCOB® és possible contactar amb els desenvolupadors, així com a través del correu info@ecobject.com

Recordem als interessats que poden incorporar-se al grup eCOB de Linkedin.