La biblioteca d’objectes genèrics BIM de l’ITeC ha incorporat elements de protecció contra incendis, essent aquesta una primera incorporació d’elements que formen part de les instal·lacions d’un edifici. Aquests objectes són:

  • Boques d’incendi equipades
  • Central de detecció d’alarmes de 4 zones
  • Detectors d’incendi òptics
  • Extintors portàtils de CO2 i de pols ABC
  • Lluminàries d’emergència LED
  • Polsadors d’alarma d’incendi manuals
  • Portes tallafocs d’una i dues fulles amb barra antipànic i retenció electromagnètica
  • Rètols fotoluminiscent per a BIE, columna seca, extintors i polsadors
  • Sirenes d’incendi

Els objectes desenvolupats donen compliment a les exigències de disseny que estableix el CTE en el DB-SI Seguridad en caso de incendio.

Han estat desenvolupats d’acord amb l’estàndard de creació d’objectes BIM eCOB®, en la versió actual eCOB® V1.0_2018, i queden compresos a les classes del format IFC (ISO 16739) i a la classificació GuBIMclass que s’indica en el següent quadre de tipus disponibles:

Publicació d’elements de protecció contra incendis a la biblioteca d’objectes genèrics BIM de l’ITeC, basats en eCOB®

La definició d’aquests objectes s’està revisant conjuntament amb l’associació espanyola TECNIFUEGO, col·laboradora en els continguts de l’estàndard eCOB®.

Els objectes poden consultar-se aquí. Els usuaris de BEDEC els poden descarregar.

Els fabricants de productes de la construcció que es corresponen amb aquests objectes genèrics poden disposar d’objectes BIM propis adaptats a l’estàndard eCOB® en el moment que ho desitgin contactant amb l’ITeC.