El dimecres 30 de maig tindrà lloc la presentació de l’estàndard eCOB®, el primer Estàndard de Creació d’Objectes BIM, a l’Espai Saint-Gobain de Madrid.

L’acte s’iniciarà amb la benvinguda als assistents per part de Lluís Comerón, President de l’ITeC i Alberto Coloma, Director d’Hábitat Espanya.  A continuació, Francisco Diéguez, Director General de l’ITeC, Jorge Torrico, Subdirector BIM de Ineco i Secretari de la Comissió es.BIM i Sergio Muñoz, Secretari del BuildingSMART Spanish Chapter, ens explicaran el perquè de la necessitat d’un estàndard d’aquest tipus.

Ferran Bermejo, Director Tècnic de l’ITeC, i Elena Pla, Cap de Projecte de Desenvolupament BIM, presentaran l’eCOB®, un instrument per a la generació d’Objectes BIM genèrics o industrials que permet dotar-los d’una estructura d’informació consistent i tècnicament rigorosa, facilitant la interoperabilitat entre programes BIM al llarg de tot el cicle de vida de la construcció.

L’estàndard està adaptat al format internacional IFC, a la normativa europea i a la nacional i s’adreça principalment a promotors públics i privats, projectistes, constructors, fabricants de productes, associacions i desenvolupadors de biblioteques d’objectes BIM. A més, en tractar-se d’un document obert, evolutiu i col·laboratiu permet establir criteris de treball comú i extreure el màxim potencial del treball amb BIM.

Un cop acabada la presentació de l’eCOB® els assistents i els ponents disposaran d’un espai de temps per intercanviar opinions i, finalment, Francisco Javier Martin Ramiro, Subdirector General d’Arquitectura i Edificació del Ministeri de Foment, serà l’encarregat de donar per tancada la sessió.

 

Data: 30.05.2018

Hora: 12:00 a 14:00h

Lloc: Espai Saint-Gobain. Príncep de Vergara, 132, planta 10. Madrid.


PROGRAMA

11:45h – Acreditació

12:00h – Benvinguda

Lluís Xavier Comerón Graupera, President de l’ITeC

12:15h –  Per què un estàndard?

Francisco Diéguez Lorenzo, Director de l’ITeC

Jorge Torrico Liz, Subdirector BIM de Ineco i Secretari de la Comissió es.BIM

Sergio Muñoz Gómez, Secretari del Building Smart Spanisch Chapter

12:40h – Presentació de l’estàndard eCOB®

Ferran Bermejo Nualart, Director Tècnic de l’ITeC

Elena Pla Cuyàs, Desenvolupament BIM de l’ITeC

13:30h – Col·loqui

13:45h – Clausura de l’acte

Francisco Javier Martín Ramiro. Subdirector General d’Arquitectura i Edificació.
Ministeri de Foment.