La biblioteca d’objectes genèrics BIM de l’ITeC ha incorporat nous elements d’urbanització basats en l’estàndard eCOB®. Aquests objectes s’afegeixen als publicats, ja fa algunes setmanes, que consistien en diferents tipus de paviments urbans per a voreres y també reixes pluvials. Els elements que ara s’han publicat són:

  • Banc de fusta de pi (Banc de Superilla per 5 places)
  • Escocell quadrat d’acer corten
  • Escocell quadrat d’acer inxodable
  • Escocell quadrat d’acer galvanitzat
  • Gual per a vianants de granit
  • Vorada de granit

 

 

La biblioteca d’objectes genèrics disposa a més d’altres paviments exteriors amb peces de formigó (llambordins) amb diverses disposicions.

Han estat desenvolupats d’acord amb l’estàndard de creació d’objectes BIM eCOB®, en la versió actual eCOB® v1.0_2018, i queden compresos a les classes del format IFC (ISO 16739), i a la classificació GuBIMclass que s’indica en el següent quadre de tipus disponibles:

La producció d’aquests objectes ara publicats més els nou anteriors esmentats, ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona. Dos dels objectes es poden obtenir de forma gratuïta a la biblioteca de l’ITeC. Es troben marcats com a “Demo” a la pàgina d’entrada d’aquesta.

Objectes consultables aquí i descarregables per a usuaris de BEDEC.

Els fabricants de productes de la construcció amb productes que es corresponen amb aquests objectes genèrics poden disposar d’objectes BIM propis adaptats a l’estàndard eCOB® en el moment que ho desitgin contactant amb ITeC.