El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España – CSCAE ha signat el conveni de col·laboració per a la seva participació en el desenvolupament i la difusió de l’estàndard de creació d’objectes BIM eCOB®.

El CSCAE reuneix els 30 col·legis d’arquitectes espanyols per a la consecució de les finalitats d’interès comú general. Tanmateix, exerceix la representació dels Col·legis i de la professió davant les corporacions públiques i privades, i davant els organismes internacionals.

El CSCAE està compromès en facilitar als arquitectes d’Espanya les millors condicions de coneixement per assumir el canvis relacionats amb la digitalització del sector de la Construcció, que avui en dia representa entre d’altres eines, la metodologia BIM.

En la seva Declaració BIM el CSCAE posa de manifest que la implantació de sistemes BIM suposa una oportunitat per a la millora de la relació entre tots els agents de l’edificació, en la mesura que cadascun realitzi l’esforç d’assimilació de les formes de participació que correspongui.

Amb la seva participació a eCOB®, CSCAE aportarà coneixement de valor al desenvolupament d’aquest estàndard amb l’objectiu d’oferir als arquitectes espanyols un instrument fonamental en la seva participació en els projectes desenvolupats amb metodologia BIM.

El col·lectiu dels arquitectes espanyols s’uneix així al grup d’entitats que avui en dia ja estan vinculades a la iniciativa d’adopció de l’estàndard eCOB® l’interès del qual, és transversal a tots els agents que operen en qualsevol fase del cicle de vida dels actius del sector de la Construcció.

eCOB® és el primer estàndard publicat a Espanya amb caràcter obert i de lliure utilització per a tots els agents del sector, i permet el desenvolupament d’objectes BIM en qualsevol plataforma de modelat, bé siguin genèrics o de marca comercial. El seu ús garanteix una correcta estructura de la informació i un ineludible rigor tècnic per aconseguir altes cotes de qualitat en l’aplicació de la metodologia BIM.

 

Lluís Xavier Comerón, President del Patronat de l’ITeC, i Francisco Diéguez, Director General de l’ITeC