ISTRAM, el programa espanyol de referència per al disseny de projectes d’Enginyeria civil, i TCQ, el software per a optimitzar les diferents tasques de totes les fases d’un projecte o obra, han tornat a unir els seus esforços per tal d’ampliar els coneixements presentats al webinar de principis del mes de juny.

En aquesta ocasió i, de nou, gràcies a la col·laboració entre BUHODRA i l’ITeC, s’ha organitzat una formació online de 4 hores centrada en el disseny i pressupost en enginyeria civil en entorn BIM. Tindrà lloc el proper 29 de juny, de 15:30 a 19:30 h.

PROGRAMA DEL CURS

 • Càlcul d’un projecte d’ISTRAM
  • Obtenció dels perfils transversals i comprovació d’amidaments
 • Estructura jeràrquica de l’arbre BIM després del càlcul del projecte d’ISTRAM
  • Explicació dels subnivells de l’arbre BIM
  • Tramificació per Pks per a discretitzar un eix d’exemple
 • Identificació d’objectes BIM. Classes i tipus IFC
  • Taxonomia i definició dels diferents tipus d’IFC que existeixen en ISTRAM
 • Associació d’amidaments a partides d’obra. Processos bidireccionals entre ISTRAM – TCQ
  • Mètode de treball per a la generació de Psets que relacioni conjunts d’atributs amb taules de pressupost
  • Visualització en 3D del modelat BIM realitzat en Istram amb les classificacions i Psets relacionades amb cada element del projecte d’obra
  • Exportació sel·lectiva a IFC
  • Possible importació a Istram des d’un fitxer enrriquit amb el pressupost
 • Mètodes de treball des de TCQ a partir del projecte d’Obra lineal realitzat en ISTRAM
  • Importació d’amidaments multiplataforma
  • Banc de preus del projecte i la seva adaptació
  • Exportació d’un fitxer de pressupostos des de TCQ per a poder importar-lo en ISTRAM (.FCV)
  • Assignació de partides d’obra des de TCQ a partir d’un fitxer IFC d’ISTRAM
  • Visor 3D en TCQ per a comprobar el pressupost

 

Dia: 29 de juny

Horari: De 15:30 a 19:30 h

Preu: 75€

No és bonificable per FUNDAE.

– INSCRIPCIÓ –