ISTRAM, el programa de referència per al disseny de projectes d’enginyeria civil, i TCQ, el software per a optimitzar les tasques de totes les fases d’una obra, tornen a col·laborar per oferir una segona edició del curs centrat en el disseny i pressupost en enginyeria civil en entorn BIM.

En aquesta ocasió, la formació també serà en format telemàtic i comptarà, de nou, amb el suport de BUHODRA. Tindrà lloc el proper 17 de març, de 15:30 a 19:30h.

PROGRAMA DEL CURS

 • Càlcul d’un projecte d’ISTRAM
  • Obtenció dels perfils transversals i comprovació d’amidaments
 • Estructura jeràrquica de l’arbre BIM després del càlcul del projecte d’ISTRAM
  • Explicació dels subnivells de l’arbre BIM
  • Tramificació per Pks per a la discretització d’un eix d’exemple
 • Identificació d’objectes BIM. Classes i tipus IFC
  • Taxonomia i definició dels diferents tipus d’IFC que existeixen en ISTRAM
 • Associació d’amidaments a partides d’obra. Processos bidireccionals entre ISTRAM – TCQ
  • Mètode de treball per a la generació de Psets que relacioni conjunts d’atributs amb taules de pressupost
  • Visualització en 3D del modelat BIM realitzat en Istram amb les classificacions i Psets relacionades amb cada element del projecte d’obra
  • Exportació selectiva a IFC
  • Possible importació a Istram des d’un fitxer enriquit amb el pressupost
 • Mètodes de treball des de TCQ a partir del projecte d’Obra lineal realitzat en ISTRAM
  • Importació d’amidaments multiplataforma
  • Banc de preus del projecte i la seva adaptació
  • Exportació d’un fitxer de pressupostos des de TCQ per a poder importar-lo en ISTRAM (.FCV)
  • Assignació de partides d’obra des de TCQ a partir d’un fitxer IFC d’ISTRAM
  • Visor 3D en TCQ per a comprovar el pressupost

 

Dia: 17 de març de 2021

Horari: De 15:30 a 19:30h

INSCRIPCIÓ