El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España – CGATE ha signat el conveni de col·laboració per a la seva participació en el desenvolupament i la difusió de l’estàndard de creació d’objectes BIM eCOB®.

El CGATE és l’organisme coordinador dels cinquanta cinc Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics existents a Espanya. Representa a l’arquitectura tècnica a nivell nacional i internacional, vetllant pels seus interessos i per la millora continuada del sector de l’edificació.

El CGATE és una institució fermament compromesa en facilitar que la professió d’arquitecte tècnic disposi del millor coneixement per assumir els canvis relatius a la digitalització del sector de la construcció, avui en dia representats per la metodologia BIM.

Amb la seva participació a eCOB®, CGATE aportarà coneixement de valor al desenvolupament d’aquest estàndard amb l’objectiu d’oferir als aparelladors i arquitectes tècnics d’Espanya un instrument fonamental en la seva participació en els projectes desenvolupats amb metodologia BIM.

Aquest col·lectiu de professionals s’uneix així al grup d’entitats que avui en dia ja estan vinculades a la iniciativa d’adopció de l’estàndard eCOB® l’interès del qual, és transversal a tots els agents que operen en qualsevol fase del cicle de vida dels actius del sector de la construcció.

eCOB® és el primer estàndard publicat a Espanya amb caràcter obert i de lliure utilització per a tots els agents del sector, i permet el desenvolupament d’objectes BIM en qualsevol plataforma de modelat, bé siguin genèrics o de marca comercial. El seu ús garanteix una correcta estructura de la informació i un ineludible rigor tècnic per aconseguir altes cotes de qualitat en l’aplicació de la metodologia BIM.