La Generalitat lidera una comissió interdepartamental per implantar el Building Information Modelling (BIM)

El conseller de Territori i Sostenibilitat i membre del Patronat de l’ITeC, Josep Rull, ha anunciat que la Generalitat serà pionera en l’establiment d’una normativa que concretarà i obligarà a l’aplicació del BIM a l’obra pública. “Entenem que el sistema BIM és el futur de la construcció i, per tant, motivar la seva implantació a les empreses catalanes servirà per augmentar la seva competitivitat i grau de modernització, la qual cosa els facilitarà la internacionalització”.

El Building Information Modelling (BIM), que ja és una realitat a països com Anglaterra, Austràlia o Estats Units, és una metodologia basada en un model virtual 3D al qual es proporciona tota la informació necessària per a construir i gestionar una infraestructura, des de l’estudi informatiu fins a la seva explotació. El BIM permet compartir informació entre tots els involucrats en la seva execució i fer-hi canvis.

Aquesta metodologia “ens dóna molts avantatges perquè permet minimitzar les pèrdues d’informació, millorar la coordinació del projecte entre els diversos actors i les diverses fases, reduir costos i optimitzar els recursos en la construcció i el manteniment”. Per a Rull, el BIM “ens fa ser més eficients i eficaços, les desviacions de costos es redueixen a la mínima expressió  i ens permet fer una obra pública de major qualitat”. Amb el model BIM “es pot assolir un estalvi en l’execució del projecte d’entre el 20 i el 30%. En moments de dificultats econòmiques és molt important que puguem incorporar mecanismes de major eficiència”.

Implantació progressiva

L’adopció del sistema BIM suposa la transformació íntegra del model de treball actual, motiu pel qual la seva implantació ha de ser progressiva. El Departament de Territori i Sostenibilitat lidera la comissió interdepartamental que guiarà tot el procés de desplegament. Entre les seves funcions hi haurà la d’analitzar la viabilitat de desplegar el BIM, avaluar les diferents plataformes i softwares existents en el mercat, proposar un pla d’implantació i determinar les obres en què s’haurà d’aplicar de manera prioritària.

bim1

L’ITeC i el BIM

L’ITeC, en el marc d’una renovació profunda del sector de la Construcció, aposta per la difusió i implementació del BIM com a metodologia de gestió del procés constructiu, i treballa intensament per afrontar els reptes que planteja la seva adopció:

  • Participant en la definició de les metodologies i estàndards BIM
  • Facilitant l’entrada al BIM de tots els agents del sector, oferint sessions informatives i tècniques
  • Integrant els productes i serveis de l’ITeC, com el software TCQ2000, i les bases de dades (BEDEC) en la gestió BIM

L’any 2015, l’ITeC va entrar a formar part de la comissió “esBIM” del Ministeri de Foment,  per a la implantació del BIM a Espanya, i va crear la Comissió Construïm el Futur, per debatre sobre el futur del sector de la construcció i analitzar l’ús dels processos  altament col.laboratius entre agents (IPD i similars), els processos de millora contínua (Lean) i la tecnologia BIM BIM.