L’Asociación Nacional de Fabricantes de Aditivos para el Hormigón, ANFAH, ha signat recentment el conveni de col·laboració per a la seva participació en el desenvolupament de l’estàndard de creació d’objectes BIM eCOB®.

Amb aquest conveni ANFAH s’integra en un grup, cada cop més nombrós, d’associacions nacionals de fabricants de productes de la construcció que han decidit participar en el desenvolupament d’aquest estàndard amb l’objectiu d’oferir als seus associats un instrument d’utilitat en el desenvolupament de biblioteques d’objectes BIM, optimitzant la inversió necessària.

L’adopció de l’estàndard eCOB® al desenvolupament en BIM dels catàlegs de les empreses, garanteix un rigor tècnic més que notable, i ajuda a establir una relació lliure i oberta entre les empreses fabricants de productes i els desenvolupadors d’objectes BIM.

Amb aquest conveni, ANFAH aportarà el seu coneixement en l’àrea d’interès dels productes dels seus associats per tal que eCOB® doni una resposta òptima per al desenvolupament d’objectes BIM on participen aquests productes.

eCOB® és el primer estàndard publicat a Espanya obert i de lliure utilització per a tots els agents del sector i permet el desenvolupament d’objectes BIM en qualsevol plataforma de modelat, bé siguin genèrics o de marca comercial.