L’AEICEClúster Hàbitat Eficient, ha signat recentment un conveni de col·laboració per a la seva participació en el desenvolupament i difusió de l’estàndard de creació d’objectes BIM eCOB®.

Es tracta del primer clúster espanyol que s’incorpora al grup d’entitats i associacions nacionals que participen en aquesta iniciativa i que, a partir d’ara, obre les seves portes a altres clústers espanyols interessats a adherir-se.

AEICE, amb seu a Valladolid, és una agrupació d’empreses que promou el desenvolupament socioeconòmic del territori a través de la col·laboració, la innovació, la internacionalització, la capacitació i la comunicació en el sector hàbitat: construcció 4.0, patrimoni, equipament i indústria manufacturera, rehabilitació d’edificis, economia circular, NZEB i entorns amigables.

Amb la seva participació a l’eCOB®, AEICE pretén incidir en el desenvolupament d’aquest estàndard, amb l’objectiu d’oferir als seus associats un instrument útil en el desenvolupament de les seves biblioteques d’objectes BIM, optimitzant la inversió necessària. El desenvolupament d’objectes BIM és un pas ineludible per a les empreses fabricants de productes per a la construcció, així com per projectistes i licitadors públics i privats.

eCOB® és el primer estàndard publicat a Espanya obert i de lliure utilització com per a tots els agents del sector i permet el desenvolupament d’objectes en BIM en qualsevol plataforma de modelatge, siguin genèrics o de marca comercial.

El 26 de setembre tindrà lloc al Col·legi d’Arquitectes de Valladolid una jornada en la qual es presentarà l’estàndard.