La biblioteca d’objectes genèrics BIM de l’ITeC acaba d’incorporar solucions constructives de cobertes planes Deck no transitables. Es tracta de les cobertes que el Catàleg d’Elements Constructius del CTE denomina “Cubiertas planas no transitables no ventiladas”.

Els objectes desenvolupats donen compliment a les exigències generals de disseny que estableix el CTE relacionades amb l’habitabilitat: salubritat, protecció front el soroll i estalvi energètic.

Han estat desenvolupats d’acord amb l’estàndard de creació d’objectes BIM eCOB, en la seva versió actual eCOB v1.0_2018, quedant incloses dins la classe ifcRoof del format IFC (ISO 16739) i classificades a GuBIMClass com a 30.20.10.10.

Els tipus disponibles són:

Coberta plana Deck convencional; amb aïllament tèrmic de placa rígida d’escuma de poliisocianurat i impermeabilització amb tres possibilitats de làmines autoprotegides: Poliolefina, PVC i etilè propilè diè.

Els objectes que els usuaris de BEDEC poden descarregar-se són:

Els fabricants de productes de la construcció que es corresponen amb aquests objectes genèrics poden disposar d’objectes BIM propis adaptats a l’estàndard eCOB en el moment que ho desitgin contactant amb ITeC.