La nova versió dels Bancs de criteris de control de Qualitat per a projectes d’Edificació i Enginyeria Civil inclou els criteris de control actualitzats a la normativa actualment vigent.

La redacció del Pla i Programa de control de Qualitat amb aquesta nova versió inclou l’associació automàtica de criteris i fitxes de característiques i requisits (compliment exigències CTE) a totes les partides noves incorporades en el banc BEDEC 2019 (Edificació, Rehabilitació, Urbanització i Enginyeria civil).