L’empresa PROMSA, Promotora Mediterránea-2 S.A, dedicada a la fabricació, comercialització i distribució de formigó, àrids i morters, ha actualitzat la seva informació al Registre ITeC de Materials.

PROMSA pertany al Grup Cementos Molins, fundat fa més de 75 anys i amb una gran experiència en el sector de la construcció. La seva filosofia rau en buscar la millora contínua i crear solucions innovadores i sostenibles.

El Registre ITeC de Materials recull els valors de les característiques tècniques i els certificats dels productes, equips i sistemes de les empreses. La informació, pública i voluntària, es classifica ordenant els valors de les prestacions en resposta a les exigències bàsiques aplicables de cadascun dels DB del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). El sistema de gestió està certificat segons els requisits de la Norma ISO 9001.

Aquesta base de dades és d’accés i consulta lliures i s’actualitza mensualment.