Els canals per a drenatges d’ULMA Architectural Solutions, empresa nascuda dins del Grupo ULMA, s’han actualitzat al catàleg de productes del BEDEC, pàgina web que permet la consulta del catàleg en línia, així com també la seva descàrrega gratuïta.

Al catàleg s’inclouen partides d’obra amb informació comercial, imatges i justificacions de preus per a totes les províncies i Comunitats Autònomes.

Els productes del catàleg també disposen d’una fitxa amb els valors de les seves característiques tècniques, així com les dels certificats que ho acrediten. Aquesta informació s’inclou addicionalment en el Registre ITeC de Materials, un registre públic de productes, equips i sistemes que ordena els valors de les característiques en resposta a les exigències bàsiques aplicables a cadascun dels DB del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

El Registre ITeC de Materials és un document reconegut del CTE d’utilitat al prescriptor per al compliment de les determinacions del CTE tant en fase de projecte (valors de les característiques) com en la recepció de productes a obra.

El BEDEC, amb més d’1 milió de pàgines visitades cada mes, és la base de dades de productes de la construcció més consultada del sector.