Standard Hidráulica, reconeguda com a una de les principals empreses fabricants de solucions per a Sistemes complets de canonades, vàlvules i accessoris, Vàlvules per a aigua i gas, calefacció, equilibrat hidràulic i Aixetes, ha incorporat el seu catàleg de productes al BEDEC, pàgina web que permet la consulta del catàleg en línia,  així com també la descàrrega dels seus elements.

En el catàleg, disponible en català i castellà, s’inclouen partides d’obra amb informació comercial, imatges i justificacions de preus per a totes les províncies i Comunitats Autònomes.

Els productes es troben parametritzats per les seves propietats, sent possible seleccionar amb un simple clic aquells que acompleixin el criteri de cerca (pressió nominal, diàmetre, material, etc.).

Els programes de pressupostos poden obrir i consultar el catàleg i arrossegar les partides d’obra a un pressupost amb un simple clic. El BEDEC, amb més d’1 milió de pàgines visitades cada mes, és la base de dades de productes de la construcció més consultada del sector.