L’ITeC ha editat els llibres de preus i plecs 2017 d’edificació, urbanització, enginyeria civil i rehabilitació-restauració, en format e-pub per a lectors de llibres electrònics, tablets i smartphones. La novetat més important d’enguany és l’ampliació i creació de famílies orientades a la rehabilitació energètica, que complementen a les ja existents.

Cada llibre conté una selecció de partides d’obra habituals on es mostren els preus directes, preus d’execució material i preus per contractar, la justificació de preus, dades mediambientals (cost energètic, residus, emissió de CO2, percentatge de matèria primera i percentatge de contingut reciclat), plecs de condicions tècniques i un directori de fabricants associat als elements. Addicionalment contenen el resum de 51 pressupostos tipus en format pdf.

L’edició és en català pels àmbits de preus: Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.

més informació