L’ITeC ha redissenyat la consulta online del Banc BEDEC, que a partir d’ara disposa d’un disseny més visual i intuïtiu per tal d’agilitar la navegació i està adaptat a tots els dispositius mòbils. L’objectiu d’aquesta actualització –més moderna, actual i interactiva– és facilitar l’accés dels usuaris al banc, així com millorar-ne la usabilitat.

L’ITeC treballa per ser una institució pionera i de referència en matèria d’informació, innovació i sostenibilitat aplicades al sector de la construcció i, per tant, s’esforça en incorporar tots aquells nous serveis que ajudin a millorar la competitivitat dels agents del sector i facilitin el desenvolupament de la feina diària dels professionals de la construcció.

El Banc BEDEC, disponible en català i castellà, és un banc de preus de referencia i de productes comercials, amb plecs de condicions tècniques i dades ambientals per facilitar la confecció de pressupostos, estudis i plans de seguretat i salut, control de qualitat i gestió de residus, i estudis d’impacte mediambiental en fase de projecte.

L’ITeC actualitza constantment el Banc BEDEC i l’any 2015 va assolir unes xifres de 12.460.000 consultes online.  Aquest banc forma part del conjunt de bases de dades de metaBase ITeC, la base de dades de productes de la construcció més consultada del sector.

accés al banc