S’ha publicat la nova versió dels bancs de criteris de control de qualitat per a projectes d’edificació i d’enginyeria civil ITeC 2017 i per a projectes d’edificació, d’obra civil i d’obres hidràuliques d’Infraestructures.cat 2016. Aquestes versions inclouen els criteris de control actualitzats a la normativa actualment vigent.

Amb aquesta nova versió la redacció del Pla i programa de control de qualitat inclou l’associació automàtica de criteris i fitxes de característiques i requisits (compliment exigències CTE) a totes les partides noves incorporades en el Banc BEDEC 2017 (Edificació, Rehabilitació, Urbanització i Enginyeria civil) i en els bancs de preus de referència d’Infraestructures.cat 2016 (Edificació, Rehabilitació, Urbanització, Obra civil i Obres hidràuliques).

Aquests bancs són operatius amb el Mòdul de gestió de control de qualitat del programa TCQ2000.

accés al banc ITeC
accés al banc Infraestructures.cat