Ja es troba disponible la consulta i descàrrega del Banc BEDEC 2017. Amb la llicència 2017 no hi ha límit d’accessos a la web i es poden fer tots els drag&drop que siguin necessaris. També es pot consultar online el banc de l’any 2016.

La 34a edició del Banc BEDEC paramètric, en català i castellà, conté 825.000 elements constructius d’obra nova i de manteniment de les tipologies d’edificació, enginyeria civil, urbanització, rehabilitació i restauració, manteniment, seguretat i salut, assaigs de control de qualitat i despeses indirectes.

Els preus de referència s’adapten a les províncies, a les CCAA i a un promig de l’estat espanyol, així com al volum d’obra, els plecs de condicions tècniques als àmbits Catalunya i Espanya. Pel que fa a les dades ambientals, comprenen el cost energètic, emissió de CO2, residus d’obra i d’embalatge, classificació CER, % matèria primera, % de contingut reciclat i el CTU cost total per a l’usuari. La tria paramètrica permet la selecció d’articles comercials, amb les seves característiques tècniques, certificats, imatges i PVP.

Com a novetat principal, inclou l’ampliació i revisió completa dels apartats de rehabilitació energètica, d’entre ells:

  • Façanes ventilades, aïllaments exteriors i revestiments continus amorfs (sate).
  • Reparacions i substitucions de finestres i balconeres, vidres aïllants ultraviolats, làmines de control solar per a envidraments, aïllaments de caixes de persiana, automatismes per a persianes i proteccions, tendals.
  • Instal·lacions solars tèrmiques, substitució de calderes i de bombes de calor, terra radiant per aigua, recuperadors de calor, bombes de calor aerotèrmiques i geotèrmiques, equips de cabal variable de refrigerant, regulació electrònica d’instal·lacions tèrmiques.
  • Instal·lacions domòtiques, instal·lacions solars fotovoltaiques, energia minieòlica i mixta.
  • Llums i projectors amb leds, substitució de llums per llums led, elements de gestió centralitzada d’instal·lacions d’enllumenat.

La llicència també dona dret a la descàrrega de:

  • Selecció BEDEC, versió reduïda del BEDEC en format FIEBDC-3 discret.
  • Pressupostos tipus ITeC d’obres completes o parcials d’obra nova.
  • Bancs oficials d’entitats, de distribució exclusiva a través del BEDEC

consulta
descàrrega  
botiga