L’ITeC acaba de publicar el Banc BEDEC ITeC 2020 i el Banc BEDEC ITeC dinàmic, per a la seva consulta i ús a través de qualsevol dispositiu, sigui mòbil o de sobretaula.

La 37a edició del Banc BEDEC ITeC, disponible en català i castellà, és un banc paramètric de preus de referència i de productes comercials per a edificació, urbanització, enginyeria civil, obra nova i rehabilitació-restauració-reparació, amb plecs de condicions tècniques i dades ambientals per facilitar la confecció de pressupostos, estudis i plans de seguretat i salut, control de qualitat i gestió de residus i estudis d’impacte mediambiental en fase de projecte.

Els preus s’adapten a les províncies, comunitats autònomes i una mitjana d’Espanya, així com al volum d’obra. La tria paramètrica permet la selecció d’elements genèrics i també d’elements comercials de fabricants, amb les seves característiques tècniques, certificats, imatges i PVP. Els plecs de condicions tècniques s’adapten als àmbits de Catalunya i Espanya i disposen d’accés al text normatiu. Les dades ambientals comprenen el cost energètic, emissió de CO₂, residus d’obra i d’embalatge, classificació CER, % matèria primera i % de contingut reciclat.

L’actualització 2020 conté la novetat de disposar del Banc BEDEC ITeC dinàmic. Mentre el Banc 2020 conté informació estable, el Banc dinàmic hi va afegint en línia les novetats de preus, nous elements, productes comercials, etc., a mesura que es produeixen. S’hi accedeix a través de la Configuració del banc triant l’opció Data del banc.

A les utilitats existents s’ha afegit la de poder filtrar els materials amb contingut reciclat (s’hi accedeix triant materials i compostos en el tipus d’element) i està en curs la publicació de la utilitat que permetrà adaptar els preus i els plecs d’un pressupost amb la informació del banc.

Amb el BEDEC l’usuari també disposa de la Biblioteca d’Objectes BIM, la base de dades per al treball amb programes de modelat que li permet permet arrossegar objectes amb informació gràfica i tècnica directament al seu projecte. Els objectes, orientats inicialment a obres d’edificació, cobreixen infraestructura, instal·lacions, estructura i envoltants, compartimentació i terreny i entorn, sistemes en constant evolució i ampliació.

Els objectes BIM es presenten en format IFC, Revit i ArchiCAD en estàndard eCOB, estàndard que garanteix que l’objecte disposi de la informació necessària en les diferents fases del cicle de l’obra: informacions de com descriure la composició dels objectes amb partides d’obra del Banc BEDEC ITeC amb accés a tota la seva informació associada, la inclusió de valors de propietats tèrmiques, acústiques, reacció al foc, resistència estructural… o, fins i tot, la classificació dels objectes segons diferents sistemes internacionals donen una idea del seu contingut i potència.

Ser usuari BEDEC també permet accedir als bancs BEDEC ITeC d’anys anteriors (amb inici 2016), als bancs oficials d’Entitats de distribució exclusiva a través del BEDEC (Infraestructures.cat, Incasòl, AMB, etc.), als 51 pressupostos tipus d’obres completes o parcials (en preparació l’actualització 2020), al banc en línia de normativa i als informes de l’oficina EOTA de l’ITeC sobre productes innovadors i sobre productes sense norma harmonitzada.

Visualitzar el BEDEC

Adquirir el BEDEC