L’empresa Ceràmica Fusté, fabricant de peces ceràmiques per a soleres, divisòries, sostres, tancaments, graons, etc., ha incorporat el seu catàleg de productes a la metaBase de l’ITeC. Aquest inclou un objecte BIM (en format IFC i Revit); un suport de cobertes fet amb tauló ceràmic bisellat de 30×100 cm que porta associat el codi de la partida d’obra en format Fie.

El banc d’aquesta empresa conté informació associada a la seva definició, a la justificació de preus, a la informació comercial i imatges, i als preus per a totes les províncies i Comunitats Autònomes. La metaBase ITeC, amb 7,7 milions de pàgines visitades durant el 2016, és la base de dades de productes de la construcció més consultada del sector.

L’ITeC i Bimetica promouen entre les empreses la integració del BIM i de les dades dels bancs en format Fie per crear catàlegs integrats. Aquests inclouen objectes BIM, és a dir, informació que reprodueix digitalment els productes i hi integra totes les dades significatives sobre les seves característiques tècniques per a la seva incorporació en projectes modelats en BIM. La informació que s’ofereix permet una modelització més precisa d’una obra abans de construir-se, ja que es tenen en compte aspectes com la geometria, les relacions espacials, les quantitats, les propietats dels components, etc.

accés al catàleg