Selecciona els teus Destacats del Banc ITeC

ITeC/Bases de dades/Bancs ITeC/Selecciona els teus Destacats del Banc ITeC

Selecciona els teus Destacats del Banc ITeC

Hem afegit una nova funcionalitat al Banc ITeC 2018 pels usuaris amb llicència BEDEC que permet seleccionar diferents elements i després realitzar accions de manera conjunta.

La funcionalitat es representa amb la icona de l’estrella (☆). L’usuari pot marcar fins a 25 elements. Passada aquesta xifra, apareix un missatge indicant que ja s’ha assolit el màxim. La llista és editable i permet esborrar destacats i assenyalar-ne de nous.

Tots els elements seleccionats es poden veure clicant sobre l’estrella (☆) ressaltada en gris de la barra superior, a l’esquerra del menú de cerca. També és possible descarregar tota la selecció en format BC3 o arrossegar-los al programa de pressupostos compatible amb el format FIEBDC-3/2016 o TCQi. La informació es guarda a les cookies. Quan aquestes es netegen, es perd la selecció.

Esperem que aquesta incorporació optimitzi el procés d’elaboració de pressupostos, així com la vinculació amb altres plataformes.