La biblioteca d’objectes genèrics BIM de l’ITeC ha incorporat solucions constructives de cobertes enjardinades no transitables. Es tracta de cobertes que el Catàleg d’Elements Constructius del CTE denomina “Cubiertas planas no transitables no ventiladas”.

Els objectes desenvolupats donen compliment a les exigències generals de disseny que estableix el CTE relacionades amb l’habilitat: salubritat, protecció davant el soroll i estalvi energètic.

Han estat desenvolupats d’acord amb l’estàndard de creació d’objectes BIM eCOB, en la seva versió actual eCOB v1.0_2018, quedant incloses dins la classe IFCROOF del format IFC (ISO 16739) i classificades a GuBIMClass com a 30.20.10.10.

Els tipus disponibles són:

  • Coberta plana enjardinada invertida; amb formació de pendents de formigó cel·lular, impermeabilització i protecció antiarrels, aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS), capa retenidora drenant i filtrant de poliestirè i substrat de terra vegetal.
  • Coberta plana enjardinada convencional; amb formació de pendents de formigó cel·lular, impermeabilització i protecció antiarrels, aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS), capa retenidora drenant i filtrant de poliestirè i substrat de terra vegetal.

Els objectes que els usuaris de BEDEC poden descarregar-se són:

Els fabricants de productes de la construcció que es corresponen amb aquests objectes genèrics poden disposar d’objectes BIM propis adaptats a l’estàndard eCOB en el moment que ho desitgin contactant amb ITeC.