L’ITeC acaba de publicar el Banc BEDEC ITeC 2019 per a la seva consulta i ús a través de qualsevol dispositiu, ja sigui mòbil o de sobretaula.

La 36a edició del Banc BEDEC ITeC, disponible en català i castellà, és un banc paramètric de dades de referència i de productes comercials per als àmbits d’edificació, urbanització i enginyeria civil. Permet gestionar tant obra nova com rehabilitació-restauració-reparació, amb plecs de condicions tècniques i dades ambientals per facilitar la confecció de pressupostos, estudis i plans de seguretat i salut, control de qualitat i gestió de residus, i estudis d’impacte mediambiental en fase de projecte.

  • Els preus s’adapten tant a nivell de província com al volum d’obra.
  • Els plecs de condicions tècniques s’adapten als àmbits de Catalunya i Espanya i disposen d’accés al text normatiu.
  • Les dades ambientals associades als elements inclouen el cost energètic i l’emissió de CO2, i properament els residus d’obra i d’embalatge, la classificació CER, el % matèria primera i el % de contingut reciclat.
  • També properament, com en altres anys, la tria paramètrica incorporarà la selecció d’articles comercials de fabricants, amb les seves característiques tècniques, certificats, imatges i PVP.

L’actualització 2019 conté una sèrie de novetats com:

  • Simplificació de l’índex: s’ajunten partides d’edificació, urbanització, obra civil… en un únic índex P, s’ajunten materials i compostos en un únic índex B, s’eliminen les branques que tenien un únic subcapítol o família.
  • Nova codificació dels elements que permetrà un important creixement de la base de dades: en el banc 2019 es poden consultar els codis nous i els anteriors del banc 2018.
  • Nou motor de cerca més potent, que permet treballar amb cerca directa a una gran velocitat.
  • La més important és que el BEDEC 2019 és una versió dinàmica del banc, S’anirà actualitzant regularment les variacions de preus, canvis de normativa, entrada de nous elements, etc. Es desaconsella treballar amb un fitxer de descàrrega, ja que no és més que una versió que conté menys elements que la versió online i per contenir informació no sempre actualitzada.
  • Us recomanem que si ja heu començat un pressupost, seguiu amb els codis anteriors. Per pressupostos nous fer servir els codis nous. Fins la publicació del Banc de Fitxes de Seguretat i Salut 2019 i del Banc de Criteris de Control de Qualitat 2019, s’han d’utilitzar els codis anteriors.

Amb BEDEC, l’usuari també disposa de la Biblioteca d’Objectes BIM genèrics l’altra base de dades per al seu treball que li permet arrossegar objectes directament a les seves plataformes de modelat. Els objectes, orientats inicialment a obres d’edificació, cobreixen infraestructura, instal·lacions, estructura i envolvents, compartimentació i terreny i entorn, sistemes en constant evolució i ampliació.

Els objectes BIM es presenten en format IFC, Revit i ArchiCAD seguint l’estàndard eCOB.

L’estàndard eCOB garanteix que l’objecte disposi de la informació necessària en les diferents fases del cicle de l’obra. Informacions com descriure la seva composició amb partides d’obra del banc BEDEC ITeC que permeten l’accés a tota la seva informació associada, la inclusió de valors de propietats tèrmiques, acústiques, reacció al foc, resistència estructural, lliscament, factor solar, etc., o la classificació dels objectes segons diferents sistemes internacionals donen una idea del seu contingut i potència.

Ser usuari BEDEC també permet accedir als bancs oficials d’Entitats de distribució exclusiva a través del BEDEC (Infraestructures,cat, Incasòl, AMB, etc.), als 51 pressupostos tipus d’obres completes o parcials, al banc de normativa i als informes de l’oficina EOTA de l’ITeC sobre productes innovadors i sobre productes sense norma harmonitzada.

Comprar BEDEC a la Botiga de l’ITeC.