El dimecres 23 de maig tindrà lloc la presentació del Banc de dades de xarxes d’abastament d’aigua potable que coorganitzen l’ITeC i el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, amb el suport d’Aigües de Barcelona.

L’ITeC, en la seva tasca d’ajuda al sector, col·labora amb grans empreses pel desenvolupament d’eines de suport en tot el procés constructiu. En aquest cas s’ha creat una base de dades per donar resposta a les necessitats de les empreses i adminsitracions en matèria de projecte i execució d´obres d’abastament d’aigües, principalment d’àmbit urbà. Aquesta 1a edició s’ha fet amb el suport d’Aigües de Barcelona, com a empresa puntera en el sector de l’aigua, tant en la renovació de la xarxa d’abastament urbana, com en el seu manteniment i millora.

Neix com a complement al BEDEC, que conté més de 800.000 elements per tipologies d’edificació, urbanització, enginyeria civil, entre altres, desenvolupant una branca de l’activitat constructiva que hi tenia poca presència.

El Banc de xarxes d’abastament d’aigua potable 2018 (BANC AB 2018) es troba ja disponible online en català a través de qualsevol dispositiu, mòbil o de sobretaula. Actualment disposa de 13.501 preus de referència amb plecs de condicions tècniques i dades ambientals, banc de fitxes de seguretat i salut i banc de criteris de control de qualitat,  per facilitar la confecció de pressupostos, estudis i plans de seguretat i salut, control de qualitat i gestió de residus, i estudis d’impacte mediambiental en fase de projecte.

Els preus s’adapten a la província de Barcelona i, per extrapolació, són aplicables a altres entorns urbans de l’àmbit de Catalunya. Pel que fa a les dades ambientals, comprenen el cost energètic, emissió de CO2, residus d’obra i d’embalatge, classificació CER, % matèria primera, % de contingut reciclat i cost total per la usuària.

En aquesta nova era digital les bases de dades prendran encara més importància. És per això que, des de l’ITeC, s’està fent un esforç de millora de les seves bases de dades, incorporant cada dia més aspectes com les dades mediambientals, la normativa aplicable, els criteris de qualitat i seguretat i salut, les condicions de explotació i manteniment, a més dels ja clàssics plecs de condicions i preus descompostos.

 

LLOC

Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.

Dels Vergós, 16. Barcelona.

HORARI

De 19h a 20:30h

PROGRAMA

19h        Benvinguda i presentació de l’acte

              Oriol Altisench, Degà, Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

19:10h  Per què un banc de dades de xarxes d’abastament d’aigua potable

             Xavier de Fuentes, Director Tècnic, Aigües de Barcelona

             Francisco Diéguez, Director General, ITeC

19:30h Banc de dades de xarxes d’abastament d’aigua potable

             Miguel Àngel Gonzalo, Director de l’Àrea de Construcció, ITeC

             Irma Beltran, Cap del Departament de Gestió del procés Constructiu, ITeC

20:00   Col·loqui

20:15   Copa de cava

INSCRIPCIÓ

Enviar un correu a inscripcions@camins.cat indicant nom i cognoms, número de col·legiat/precol·legiat (en cas de ser-ho).

Assistència gratuïta. Places limitades.