Ja es troba disponible l’actualització 2020 v2 del banc de referència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB per a la construcció d’obres públiques d’urbanització: vialitat, senyalització, enllumenat i parcs i jardins.

La revisió del banc, disponible en català i castellà, ha consistit en l’ampliació del banc amb partides d’obra de les families:

  • Demolició, moviments de terres i gestió de residus
  • Proteccions i senyalització
  • Sanejament i canalitzacions
  • Instal·lacions elèctriques
  • Instal·lacions d’enllumenat
  • Vàlvules, filtres, bombes i grups de pressió
  • Mobiliari urbà
  • Serveis afectats

Consultar el banc