Lafarge, Ceràmica Fusté i SAS Prefabricados de Hormigón actualitzen els seus productes al BEDEC

ITeC/Bases de dades/Bancs d'empreses/Lafarge, Ceràmica Fusté i SAS Prefabricados de Hormigón actualitzen els seus productes al BEDEC

Lafarge, Ceràmica Fusté i SAS Prefabricados de Hormigón actualitzen els seus productes al BEDEC

11/07/2018|Bancs d'empreses|

Les empreses Lafarge, especialitzada en ciments, formigons i morters, Ceràmica Fusté, fabricant de peces ceràmiques per a soleres, divisòries, forjats, tancaments, graons, etc. i SAS Prefabricados de Hormigón, fabricant de peces prefabricades dirigides al sector de la construcció i la jardineria, han actualitzat el seu catàleg de productes al BEDEC, pàgina web que permet la consulta del catàleg on line així com també la seva descarrega gratuïta.

Els respectius catàlegs inclouen partides d’obra amb informació comercial, imatges, justificacions de preus i preus per a totes les províncies i Comunitats Autònomes. Els catàlegs són en format estàndard Fiebdc, format que permet als programes de pressupostos obrir i consultar el catàleg i arrossegar les partides d’obra a un pressupost amb un simple clic.

Els productes dels catàlegs de Lafarge i Ceràmica Fusté també disposen d’una fitxa amb els valors de les seves característiques tècniques, així com dels certificats que ho acrediten. Aquesta informació també s’inclou en el Registre ITeC de Materials, document reconegut del CTE d’utilitat al prescriptor per al compliment de les determinacions del CTE tant en fase de projecte com en la recepció de productes a obra.

Lafarge i Ceràmica Fusté tenen disponible les seves biblioteques d’objectes BIM, en format Ifc i Revit. El catàleg d’objectes BIM és un format d’informació que reprodueix digitalment els productes i hi integra totes les dades significatives sobre les seves característiques tècniques per al seu ús en projectes modelats en BIM, l’evolució del sector.

El BEDEC, amb més d’1 milió de pàgines visitades cada mes, és la base de dades de productes de la construcció més consultada del sector.