Banc de preus i plecs del Col·legi d’Enginyers de Camins de la Comunitat Valenciana 2018

ITeC/Bases de dades/Bancs d'entitats/Banc de preus i plecs del Col·legi d’Enginyers de Camins de la Comunitat Valenciana 2018

Banc de preus i plecs del Col·legi d’Enginyers de Camins de la Comunitat Valenciana 2018

  • Banc de preus i plecs del Col·legi d’Enginyers de Camins de la Comunitat Valenciana 2018

L’ITeC ha actualitzat, per al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Comunitat Valenciana (CICCP), el seu banc de preus de referència i plecs de condicions tècniques d’enginyeria civil, edificació, manteniment, seguretat i salut i assaigs de control de qualitat, en format Fiebdc-3.

El banc, que es de distribució exclusiva a través del Col·legi, serveix com a instrument de treball per a l’elaboració de projectes i l’execució d’obres d’enginyeria civil, que s’ofereix a tots els agents que intervenen en el procés de construcció d’una obra.

L’ITeC col·labora amb aquest Col·legi en la realització d’aquest banc des de l’any 1992.