Ja es troba disponible a la metaBase l’actualització 2016 del Banc Infraestructures.cat Obra Civil d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU per a la construcció d’obres públiques d’enginyeria civil a Catalunya.

La revisió del banc ha consistit en actualitzar i ampliar els preus de referència, les dades ambientals dels indicadors de cost energètic, emissió de CO2 i residus, i la repercussió de la normativa vigent (Ordre/FOM/2523/2014 que deroga 40 articles i actualitza 22 articles del PG-3).

Aquest banc conté partides d’obra d’enginyeria civil per a la redacció d’obres viàries i d’instal·lacions ferroviàries, arquitectura i urbanització per a obres de transports (FGC i metro), incloent auscultació, gestió de residus, serveis afectats i seguretat i salut.

Per a poder instal·lar-lo heu de disposar de la llicència BEDEC 2017 i per consultar i treballar amb la informació necessitareu un programa de pressupostos compatible amb el format estàndard fiebdc-3.

consulta i descàrrega